Билтен бр.03 и 04 на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права

Македонското здружение на млади правници МЗМП во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права го објавува двобројното издание на билтенот со коj се споделуваат информации за спроведените активности на проектот како и информации за состојбата со правната заштита на човековите права во РМ. 

 

Во ова издание:

  •  Успешно завршени третиот и четвртиот циклус на Програмата за практикантска работа за млади правници; 
  •  Одржани обуки за младите правници-практиканти во областа на правната заштита на човековите права;
  •  Одржани предавања и работилница на Летната академија 2015 на МОФ 
  •  Организирана обука на тема ,,Стратешкото застапување во РМ – Зајакнување на улогата на граѓанските организации“ 
  •  Честото менување на законите може да ја загрози правната сигурност на граѓаните;
  •  Обврската за плаќање на надоместок за користење на топлинска енергија на лица кои се исклучиле од системот за снабдување со топлинска енергија ;
  •  Пракса на Европскиот суд за заштита на човековите права 

–  Илиевска против Република Македонија 

–  Хајрулаху против Република Македонија

 

Со почит,

Проект на УСАИД за заштита на човековите права,

Македонско здружение на млади правници