Повик

Проектот Правна помош и застапување на лица од интерес, поддржан од Канцеларијата на УНХЦР во Скопје има потреба од 4 квалификувани теренски правници и 12 соработници за обработка на податоци, кои ќе бидат дел од теренскиот тим на МЗМП во Гевгелија.