ЈАВЕН ПОВИК

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), кое го имплементира Проектот на УСАИД за заштита на човекови права, објавува јавен повик за учество во Програма за практикантска работа за млади правници. Програмата има за цел подобрена правна едукација на младите правници во областа на човековите права.