Меѓународни фактори за заштита во поглед на лицата кои бегаат од Сирија, Второ дополнување

Нова публикација од УНХЦР насловена „Меѓународни фактои за заштита во поглед на лицата кои бегаат од Сирија, Второ дополнување“ беше издадена на 22 октомври, годинава.

Истата е достапна на: http://www.refworld.org/docid/