ЕНС лансира кампања за заштита на лицата без државјанство низ Европа

Денес, Европската мрежа на лицата без државјанство (ENS), каде МЗМП е активен член, лансира кампања за подобрување на заштита на лица без државјанство во Европа.

Преку оваа кампања се повикуваат владите во регионот да ги ратификува конвенции на ОН кои ги признаваат и ветуваат заштита за лицата без државјанство. Во земјите каде што овие конвенции веќе се ратификувани,владите се повикуваат да преземат акција и да ги спроведат своите обврски во пракса, преку воведувањесоодветни процедури за одредување на статус на без државјанството.

 

Информацијата за медиуми е достапна на: http://www.statelessness.eu/node/417