Учество во подготовка на Реформа на правната професија INDEX издадено од

Период: Јуни 2004

Донатор: ABA/CEELI

 

Работење на случај согласно Конвенцијата и примена на членот 3, 5 и 6 од Европската конвенција за човекови права,

Период: Април-Декември 2005

Донатор: Совет на Европа и ОБСЕ Мисија во Скопје

 

 

Проект за евалуација на обуки за обучените правници на разни членови од Европската конвенција за човекови права,

Период: Ноември-Декември 2005

Донатор: Совет на Европа и ОБСЕ Мисија во Скопје

 

Напреден семинар за членот 5 и 6 од Европската конвенција за човекови права,

Период: Ноември-Декември 2005

Донатор: Совет на Европа и ОБСЕ Мисија во Скопје

 

Претставник на државата на Симпозиум за меѓународно владеење на правото организирано од Американската адвокатска комора (ABA) во САД, Вашингтон,

Период: Ноември 2005

Донатор: ABA/CEELI

 

Партнерска организацијаво проектот Сузбивање на корупцијата во локалната самоуправа

Период: Ноември 2005 – Април 2006

Партнер: ABA/CEELI

 

 

Тренинг сесија за адвокати бранители во кривичната постапка за новитетите во Кривичниот законик и Законот за кривична постапка

Период: Јули – Август 2006

Донатор: ОБСЕ Мисија во Скопје

 

Првиот регионален форум за медијатори од Југоисточна Европа

Период: Октомври 2006

Партнер: CSSP

 

Воспоставување на Систем за слободен пристап до информации во Македонија

Период: Септември – Декември 2006

Донатор: Шведски хелсиншки комитет за човекови права

 

Јас граѓанинот во судска постапкаподржано

Период: Февруари – Април 2006

Донатор: Фондација Конрад Аденауер

 

Споделување на правни практични искуства во поднесувавање случаи согласно Конвенцијата – примена на член 5 и 6 од Европската конвенција за човекови права,

Период: Април – Декември 2006

Донатор: Совет на Европа и ОБСЕ Мисија во Скопје

 

Воспоставување на систем за слободен пристап до информации во Македонија

Период: Септември – Декември 2006

Донатор: Шведски хелсиншки комитет за човекови права и Фондацијата Институт отворено општество-Македонија

 

Мониторинг и евалуација на примената на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Период: Февруари – Декември 2007

Партнер: Фондацијата Институт отворено општество-Македонија

 

Континуирана правна едукација за младите правници

Период: Мај – Декември 2007

Донатор: ОБСЕ Мисија во Скопје

 

Континуирана правна едукација за младите правници 2 

Период: Април – Декември 2008

Донатор: ОБСЕ Мисија во Скопје

 

Прирачник за адвокатски вештини за одбрана во кривичната постапка

Период: Септември 2008 – Март 2009

Донатор: ОБСЕ Мисија во Скопје

 

Подршка на системот за бесплатна правна помош во Македонија

Период: Март 2008 – Февруари 2009

Донатор: Шведски хелсиншки комитет за човекови права

 

Заштита и унапредување на правото за слободен пристап до информации во Македонија,

Период: Јануари – Декември 2008

Донатор: Шведски хелсиншки комитет за човекови права и Фондацијата Институт отворено општество-Македонија

 

Трговија со луѓе – Тренинг за правници и адвокати за човекови права  подржано од

Период: Февруари – Мај 2008

Донатор: ИОМ – Меѓународната организација за миграција

 

Проект за антидискриминација

Период: Септември 2008 – Февруари 2009

Донатор: Шведски хелсиншки комитет за човекови права

 

Тренинг за тренери за примената на членот 3, 5 и 8 од Европската конвенција за човекови права,

Период: Март 2008

Донатор: Советот на Европа,

 

Повратни информации и ранливи групи (CRI)

Период: Јануари-Декември 2008

Донатор: Европската Комисија преку Данскиот совет за бегалци и Vluchtelingenwerk Vlaanderen

 

Заштита и унапредување на правото за слободен пристап до информации во Македонија

Период: Март – Декември 2009

Донатор: Фондацијата Институт отворено општество-Македонија

 

Летна школа за владеење на правото

Период: Април-Декември 2009

Донатор: ОБСЕ Мисија во Скопје

 

Улогата на палраментот во одржувањето на владеењето на правото и имплементација на уставните обврски и обврските за човекови права

Период: Април – Декември 2009

Донатор: Вестминстер фондацијата за демократијаво соработка со Меѓународната адвокатска комора и Собрание на Република Македонија

 

Подршка на системот за бесплатна правна помош во Македонија3

Период: Март 2009 – Февруари 2010

Донатор: Шведски хелсиншки комитет за човекови права

 

Тренинг програма за градење на капацитети за недискриминација

Период: Ноември 2009 – Ноември 2010

Донатор: Бранители на граѓански права,

 

Право да знам право да учествувам,

Период: Февруари 2010

Донатор: Фондацијата Институт отворено општество-Македонија

 

Мониторинг и имплементација на Законот за бесплатна правна помош

Период: Март –Декември 2010

Донатор: Бранители на граѓански права и Фондацијата Институт отворено општество-Македонија

 

Борба против дискриминација преку стратешко застапување во Македонија,

Период: Ноември 2010 – Ноември 2011

Донатор: Бранители на граѓански права,

 

Следење на применатана Законот за бесплатна правна помош 2,

Период: Март 2011 – Декември 2011

Донатор: Фондацијата Институт отворено општество-Македонија

 

Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР

Период: Октомври 2010 – Декември 2011

Донатор: УНХЦР,

 

Следење на применатана Законот за бесплатна правна помош 3

Период: Февруари 2012 – Декември 2012

Донатор: Фондацијата отворено општество Македонија,

 

Слободен пристап до информации,

Период: Јуни – Декември 2012

Донатор: Фондацијата отворено општество Македонија,