НАШИОТ ТИМ

________________________________________________________

 

Почнувајќи од една инспиративна визија на неколку млади правници МЗМП денес е меѓународно препознаена организација која што ги обединува и поврзува сите луѓе кои што ги делат нашите вредности. Неверојатни луѓе, инспиративна работна атмосфера и постојана визија ни помогнаа да водиме курс што му овозможи на МЗМП да расте, да напредува и да ја исполнува својата мисија и визија. Ова се луѓето кои го посветуваат нивното време, талент и ресурси во исполнување на мисијата и визијата на организацијата, ова е нашиот тим:

 

 

ПРОГРАМСКИ СОВЕТ

 

Зоран Дранговски
претседател
Александра Цветановска
проектен координатор
Гоце Коцевски
раководител на програма за правна помош и стратешко застапување
Ирена Здравкова
проектен координатор
Назиф Авди
проектен координатор
Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ
проектен менаџер
Светлана Црвенковска
раководител на програма за истражувања и политики

 

ПРАВЕН ТИМ 

 

Александра Ефремова
правник за бездржавјанство
Владимир Ристевски
правник за азил
Бојана Божиновска
проектен офицер
Мартина Дранговска Мартинова
проектен офицер
Арбен Гудачи
проектен офицер
Маја Атанасова
проектен координатор
Бојан Трпевски
правник
Весна Дишлијовска
координатор за правна поддршка
Ангела Шумкоска
проектен координатор / раководител на програма за правни тренинзи
Елена Георгиевска
проектен координатор
Душица Нофитоска
проектен асистент
Игор Стојчевски
правник за азил и мешани миграции
Олгица Танчева
правник за азил и мешани миграции
Теодора Ќосева Костадиновска
правник за азил и мешани миграции
Андријана Марковска
проектен асистент
Даниел Станоески
менаџер за обработка на податоци
Неврус Мустафа
теренски соработник
Саше Јанчев
теренски правник
Дејана Узунова
теренски правник
Зехра Шахиновиќ
теренски правник
Сеадин Џафери
преведувач
Миле Николовски
преведувач

 

ФИНАНСИИ И АДМИНИСТРАЦИЈА

 

Бедрија Колашинац
Проектен администратор
Даниела Настевска
офицер за администрација и набавки
Лилјана Цекиќ Лозоровска
финансиски и грант менаџер

 

 

КОМУНИКАЦИИ 

 

Нита Чаволи
Офицер за комуникации

 

УПРАВЕН ОДБОР НА МЗМП 

 

Љупка Новеска Андонова
адвокат
Софија Дуковска
адвокат
Борјанка Моневска
адвокат
Диме Ѓорчевски
адвокат