OUR TEAM

________________________________________________________

 

Почнувајќи од една инспиративна визија на неколку млади правници МЗМП денес е меѓународно препознаена организација која што ги обединува и поврзува сите луѓе кои што ги делат нашите вредности. Неверојатни луѓе, инспиративна работна атмосфера и постојана визија ни помогнаа да водиме курс што му овозможи на МЗМП да расте, да напредува и да ја исполнува својата мисија и визија. Ова се луѓето кои го посветуваат нивното време, талент и ресурси во исполнување на мисијата и визијата на организацијата, ова е нашиот тим:

 

 

PROGRAM COUNCIL

 

Зоран Дранговски
претседател
Александра Цветановска
проектен координатор
Гоце Коцевски
раководител на програма за правна помош и стратешко застапување
Ирена Здравкова
проектен координатор
Назиф Авди
проектен координатор
Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ
проектен менаџер
Светлана Црвенковска
раководител на програма за истражувања и политики

 

LEGAL TEAM 

 

Александра Ефремова
правник за бездржавјанство
Владимир Ристевски
правник за азил
Бојана Божиновска
проектен офицер
Мартина Дранговска Мартинова
проектен офицер
Арбен Гудачи
проектен офицер
Маја Атанасова
проектен координатор
Бојан Трпевски
правник
Весна Дишлијовска
координатор за правна поддршка
Ангела Шумкоска
проектен координатор / раководител на програма за правни тренинзи
Елена Георгиевска
проектен координатор
Душица Нофитоска
проектен асистент
Игор Стојчевски
правник за азил и мешани миграции
Олгица Танчева
правник за азил и мешани миграции
Теодора Ќосева Костадиновска
правник за азил и мешани миграции
Андријана Марковска
проектен асистент
Даниел Станоески
менаџер за обработка на податоци
Неврус Мустафа
теренски соработник
Саше Јанчев
теренски правник
Дејана Узунова
теренски правник
Зехра Шахиновиќ
теренски правник
Сеадин Џафери
преведувач
Миле Николовски
преведувач

 

FINANCE AND ADMINISTRATION

 

Бедрија Колашинац
Проектен администратор
Даниела Настевска
офицер за администрација и набавки
Лилјана Цекиќ Лозоровска
финансиски и грант менаџер

 

 

COMUNICATIONS

 

Нита Чаволи
Офицер за комуникации

 

MYLA MANAGEMENT BOARD 

 

Љупка Новеска Андонова
адвокат
Софија Дуковска
адвокат
Борјанка Моневска
адвокат
Диме Ѓорчевски
адвокат