Историја

2020
January 1

МЗМП ДЕНЕС

Силна и искусна организација на мотивирани правници кои се борат за заштита на човековите права и владеење на правото во Македонија  
2018
December 15

15 ГОДИНИ МЗМП

Во декември 2018 година МЗМП одбележа 15 години од постоењето 18399 лица на кои е обезбедена правна помош, 486 судски постапки,114 публикации, 352..Read More
2016
January 1

ШЕСТ КАНЦЕЛАРИИ

Во 2016 година МЗМП работи во 6 канцеларии, Скопје, Шуто Оризари, Визбегово, Винојуг, Табановце, Гевгелија и има 39 вработени
2006
January 1

ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА

Во 2006 година во недостиг на организиран систем за едукација на младите правници, МЗМП воспоставува практикантска програма во правосудните институции во Република Македонија
January 1

ПРАВНА ПОМОШ

МЗМП ги организира младите правници и започнува со обезбедување на бесплатна правна помош за најранливите граѓани
2005
January 1

ЕСЧП

МЗМП е прва организација во Македонија која организира обуки за правници и адвокати за ЕСЧП  
2004
May 1

ПРВИОТ ПРОЕКТ

Првиот проект на МЗМП е во соработка со
April 1

ПОЧЕТОЦИТЕ

Првата канцеларија на МЗМП е отворена во Скопје Центар (Соборен храм) во 2004 година
2003
December 19

КАКО ПОЧНАВМЕ

На 19ти декември 2003 година 10 млади правници во канцеларијата на Американската Адвокатска Асоцијација во Скопје го формираа Македонското здружение на млади правници