Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Донесен е Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство

Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство е изгласан од страна на Собранието на 17.11.2022 и е објавен во Службен весник број 247/2022 година. Истиот е предвидено да влезе во сила на 17.05.2023 година. Законот е од големо значење за

ПОВЕЌЕ