Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
post generic image 1

ЗАБЕЛЕШКИТЕ НОТИРАНИ ВО ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РСМ ЗА 2023 ГОДИНА НА ЕУ ГИ ПОТВРДУВААТ РЕАКЦИИТЕ НА БЛУПРИНТ ГРУПАТА ЗА СОСТОЈБИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО И ЗАКОНОДАВНИТЕ ПРОЦЕСИ

10 ноември 2023 Блупринт групата за реформи во правосудството, тргнувајќи од постулатот дека граѓанските организации имаат значајна улога во демократскиот систем, реформските процеси, заштитата на човекови права и владеењето на правото, веќе подолго време апелира за значајни состојби во правосудството и законодавните процеси на кои им

ПОВЕЌЕ
post generic image 1

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД СЛУЧУВАЊАТА ВО СУДСКИ СОВЕТ НА РСМ ВО ВРСКА СО КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ

Блупринт групата за реформи во правосудство бара итно да се прекине со постапката за избор на нови членови во ССРСМ. Во спротивно, како крајно средство за спречување на понатамошното незаконско и нелегитимно постапување на Судскиот совет на РСМ, ги повикуваме судиите кои треба да гласаат

ПОВЕЌЕ
image 1

Реакција по повод оставките од функција на членови на Судски совет на РСМ дадени на 06.06.2023 

07.06.2023  Блупринт групата за реформи во правосудството смета дека одлуката на членовите на Судскиот совет на РСМ кои поднесоа оставка од нивната функција е во добра насока и соодветствува на претходната реакција на Блупринт групата и искрено се надеваме дека и другите членови ќе го следат

ПОВЕЌЕ
www.reallygreatsite.com 2

Реакција по повод случувањата во Судскиот совет на РСМ на седницата одржана на 26.04.2023

Блупринт групата за реформи во правосудството ја изразува својата загриженост околу ескалирањето на состојбата при утврдувањето на дневниот ред на вчерашната седница на Судскиот совет на РСМ која заврши со разрешување на претседателката на Советот. Како група која подолго време ја следи работата на Судскиот

ПОВЕЌЕ