Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
434418743 825951232904730 1639995806480864575 n 1

МЗМП спроведе циклус на обуки за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во рамките на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици", финансиран од Европската комисија, Македонското здружение на млади правници спроведе циклус на обуки за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица. На обуките учествуваа претставници на Пробациски канцеларии, Центри

ПОВЕЌЕ