Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
434418743 825951232904730 1639995806480864575 n 1

МЗМП спроведе циклус на обуки за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица

Во рамките на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици", финансиран од Европската комисија, Македонското здружение на млади правници спроведе циклус на обуки за обезбедување пост-пенална помош на претходно осудени лица. На обуките учествуваа претставници на Пробациски канцеларии, Центри

ПОВЕЌЕ
Untitled design 19

ЈАВЕН ПОВИК за две експертски позиции за изработка на два модули за обука на давателите на постпенална помош на претходно осудени лица и лица под пробациски надзор

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Заводот за социјални дејности, за потребите од спроведување на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица” финансиран од Европската Унија во рамки на програмата IPA/2022/433-960 согласно Договорот за

ПОВЕЌЕ
Untitled design 19

„Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализаци и реинтеграција на поранешно осудени лица”- нов тригодишен проект на МЗМП

Вчера (21.12.2022) го промовиравме проектот „Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”. Проектот го спроведуваме во партнерство со Хелсиншкиот Комитет за човекови права, Македонското пенолошко друштво и Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни

ПОВЕЌЕ