Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Зазеленување на младинското учество и политики- прва конференција на проектот „Младински активизам за позелени општини”

Вчера се одржа првата конференција “Зазеленување на младинското учество и политики” на проектот „Младински активизам за позелени општини" на која претставниците од граѓанските и младинските организации, младите и претставници од институции и општини исцрпно дискутираа и разменуваа меѓусебни идеи и ставови за позелени општини и

ПОВЕЌЕ

Обуки за професионализација на младите правници

МЗМП спроведе онлајн обуки за зајакнување на вештините и капацитетите на 15 млади правници на темите: Сензибилизација при работа со ранливи категории на лица, Практични правни вештини, Основни етички вредности на правната професија и Вештини за барање на работа во правната професија

ПОВЕЌЕ

Стандарди на академското пишување- обука за млади правници истражувачи

Во третото издание на списанието “Правен фокус” (Focus luris) ќе се објават 10 стручни статии на теми поврзани со права на пациенти и/или пристап до здравствена заштита.    На 05.12.2022 година пред отпочнувањето на процесот на пишување на статиите,  за авторите се спроведе обука за стандарди на академското

ПОВЕЌЕ