Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за 2 (две) експертски позиции за подготовка на секторска анализа за Tранспорт како сектор со брзорастечки емисии на стакленички гасови во Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe, Македонското здружение на

ПОВЕЌЕ

„Институционалните капацитети за заштита на животната средина“- панел дискусија за поттикнување јавна дебата

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) организира панел дискусија на тема „Институционалните капацитети за заштита на животната средина“. Панел дискусијата ќе се одржи на 05.12.2022 година од 12:00-14:00 часот во хотел Мериот во Скопје. Европската комисија во Извештаите за напредокот на Северна Македонија во поглавјето 27

ПОВЕЌЕ