Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФОКУС ГРУПИ И ЈАВНА АНКЕТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РСМ

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe, Македонското здружение на млади

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН НА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА 5 (ПЕТ) АНИМИРАНИ ИНФОРМАТИВНИ ВИДЕА

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот “Граѓанските организации во акција за климатските промени“, спроведуван од  Еко-свест, во партнерство со Македонското здружение на млади правници и Организацијата за поврзување на природни вредности и луѓе – ЦНВП и поддржан од Шведската меѓународна агенција за

ПОВЕЌЕ

ОТФРЛЕНА Е ТУЖБАТА ЗА НЕПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ДИВАТА ДЕПОНИЈА ВО СТРУГА

Основниот суд во Струга ја отфрли тужбата на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и физичко лице поднесена во 2021 година преку адвокат Глигорие Ќатоски, со која баравме судот да утврди дека со опстојувањето и функционирањето на дивата општинска комунална депонија во Струга се повредени

ПОВЕЌЕ