Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Заштита на правата на бегалците и мигрантите според Европската конвенција за заштита на човековите права

Од 28 до 30 ноември, 2016 година, Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Советот на Европа, организира дводневна обука на тема „Заштита на правата на бегалците и мигрантите според Европската конвенција за заштита на човековите права“.  Обуката опфаќа повеќе теми поврзани со избрани

ПОВЕЌЕ