Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Зазеленување на младинското учество и политики- прва конференција на проектот „Младински активизам за позелени општини”

Вчера се одржа првата конференција “Зазеленување на младинското учество и политики” на проектот „Младински активизам за позелени општини" на која претставниците од граѓанските и младинските организации, младите и претставници од институции и општини исцрпно дискутираа и разменуваа меѓусебни идеи и ставови за позелени општини и

ПОВЕЌЕ