Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Задоцнета но сепак достижна правда – Европскиот суд за човекови права утврди повреда на  правото на слобода на движење и сторена дискриминација на лица од ромска етничка припадност при обид да излезат од државата

Европскиот суд за човекови права донесе пресуда во случајот „Мемедова и другите против Северна Македонија“ со која утврди дека на четири лица, граѓани на С. Македонија, припадници на ромската етничка заедница, им било повредено правото на слобода на движење и забраната за дискриминација од страна

ПОВЕЌЕ

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна продолжена дискриминациjа врз основа на пол

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна продолжена дискриминација врз основа на пол во областа на здравствената заштита, извршена од страна на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести. Продолжената дискриминација се смета за потежок облик на дискриминација.

ПОВЕЌЕ

Презентација на годишен извештај за човековите права во РМ во 2016 година

Проектот на УСАИД за заштита на човековите права денес го претстави Годишниот извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија за 2016 година.  На презентацијата говореа претставници на проектот, како и правници и адвокати кои соработуваа на случаи кои се

ПОВЕЌЕ

МЗМП дел од работна група за подготовка на предлог текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација

На покана на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, Македонското здружение на млади правници- МЗМП, од септември, 2016 година учествува во работната група за подготовка на предлог текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Здружението најпрво достави предлог измени на

ПОВЕЌЕ

Промоција на анализата “Пристап на жените до правда”

  Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници, на 19 октомври 2016 година ја промовираше анализата „Пристап на жените до правда“.  Анализата има за цел да ја идентификува состојбата со пристапот до правда на жените со посебен фокус на жените

ПОВЕЌЕ

Правната заштита од дискриминација и мобинг во работните односи – Обука за членовите на ,,Секцијата на жени при Македонскиот полициски синдикат,,

Македонското здружение на млади правници, по барање на Секцијата на жени при Македонскиот полициски синдикат, денес одржа обука на тема правната заштита од дискриминација и мобинг во работните односи. Обуката ја спроведоа адвокатките Бисера Митиќ и Софија Бојковска. Обуката се состоеше од три панели на кои

ПОВЕЌЕ

Донесена позитивна пресуда за повреда на право на еднаквост и повреда на слобода на движење

Мaкедoнскoтo здружение нa млaди прaвници – МЗМП, инфoрмирa декa нa ден 07.07.2016 гoдинa Апелaциoниoт суд Скoпје дoнесе пресудa сo кoјa уважува жалбата на тужителот за утврдување на дискриминација, повреда на правото на слободно движење во и вон територијата на РМ, повреда на честа, угледот и

ПОВЕЌЕ