Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

МЗМП спроведе курс за практични правни вештини

На 23.03.2023 година МЗМП спроведе обука за правно пишување наменета за студенти по право и млади правници со цел зголемување на нивните вештини и капацитети во делот за правно пишување.  Обуката ја следеа 41 млади правници и студенти по право. Обуката за правно пишување е првата

ПОВЕЌЕ