Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
post generic image 1

ЗАБЕЛЕШКИТЕ НОТИРАНИ ВО ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РСМ ЗА 2023 ГОДИНА НА ЕУ ГИ ПОТВРДУВААТ РЕАКЦИИТЕ НА БЛУПРИНТ ГРУПАТА ЗА СОСТОЈБИТЕ ВО ПРАВОСУДСТВОТО И ЗАКОНОДАВНИТЕ ПРОЦЕСИ

10 ноември 2023 Блупринт групата за реформи во правосудството, тргнувајќи од постулатот дека граѓанските организации имаат значајна улога во демократскиот систем, реформските процеси, заштитата на човекови права и владеењето на правото, веќе подолго време апелира за значајни состојби во правосудството и законодавните процеси на кои им

ПОВЕЌЕ
www.reallygreatsite.com 2

Реакција по повод случувањата во Судскиот совет на РСМ на седницата одржана на 26.04.2023

Блупринт групата за реформи во правосудството ја изразува својата загриженост околу ескалирањето на состојбата при утврдувањето на дневниот ред на вчерашната седница на Судскиот совет на РСМ која заврши со разрешување на претседателката на Советот. Како група која подолго време ја следи работата на Судскиот

ПОВЕЌЕ