Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

МЗМП дел од работна група која ќе работи на текстот на новиот Закон за бесплатна правна помош

Во првата половина на октомври 2016 година, Министерство за правда формираше работна група која ќе работи на текстот на новиот Закон за бесплатна правна помош. Предлозите на одредби се изработени од страна на Агрис Баталаускис,  експерт од Латвија, во рамки на Твининг проектот за Зајакнување на

ПОВЕЌЕ

Пристапот до правда и остварувањето на правото на бесплатна правна помош во РМ

  Пристапот до правда и остварувањето на правото на бесплатна правна помош во РМ беше темата на настанот кој вчера, на 22.09.2016 се одржа во рамки на проектот Tри права за граѓаните: пристап до информации, совети и активна помош, имплементиран во рамки на Програмата за партнерство на Европската

ПОВЕЌЕ