Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
Мама од што се плашиш најмногу

“Мамa, од што се плашиш најмногу?”

“Мамa, од што се плашиш најмногу?”, ме праша мојатa 4 годишна ќерка. Секако, прво на ум ми дојде да кажам болест или смрт на најблиски, но веднаш си помислив, најмногу се плашам да бидам приморана да избегам и да го напуштам својот дом. Се плашам

ПОВЕЌЕ
Javen povik novinari 2022

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ И ЛИЦАТА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Македонското здружение на млади правници во партнерство со УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Здружението на новинарите на Македонија, распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2022 година”. Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории: Напис или серија написи Фотографија Мултимедијален производ Прилозите треба

ПОВЕЌЕ

Конференција: На половина пат- прием и враќање на непридружувани малолетни мигранти

  Група 484 и Македонско здружение на млади правници, во соработка со Холандскиот совет за бегалци, во рамки на проектот „Прочајлд- кон вистинска заштита на непридружувани и разделени деца мигранти", денес во Белград одржуваат конференција насловена „На половина пат- прием и враќање на непридружувани малолетни мигранти". На конференцијата

ПОВЕЌЕ

Повик за ангажман за експерт за подготовка на прирачник за спроведување на стандардни оперативни процедури

Македонско здружение на млади правници има потреба од Експерт за подготовка на прирачник за спроведување на стандардни оперативни процедури во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите.  Целосниот повик тука: ТоР за подготовка на прирачник за спроведување на стандардни оперативни процедури (Заштита на

ПОВЕЌЕ

На крајот, се појави иднината- приказна за интеграција во РМ

МЗМП подготви серија од неколку стории за животите на бегалци кои се обидуваат да се интегрираат во Република Македонија. „На крајот, се појави иднина” е приказна која го опшишува лавиринтот од патеки кои Јусуф морал да ги помине за да се чувствува заштитен и сигурен во

ПОВЕЌЕ

Заштита на правата на бегалците и мигрантите според Европската конвенција за заштита на човековите права

Од 28 до 30 ноември, 2016 година, Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Советот на Европа, организира дводневна обука на тема „Заштита на правата на бегалците и мигрантите според Европската конвенција за заштита на човековите права“.  Обуката опфаќа повеќе теми поврзани со избрани

ПОВЕЌЕ

Згрижувачки семејства како облик за заштита на непридружувани деца мигранти и бегалци

Холандскиот совет за бегалци, во соработка со Македонско здружение на млади правници и Група 484 од Белград,  на 17 и 18 ноември 2016 година одржа обука на тема „Згрижувачки семејства како облик за заштита на непридружувани деца мигранти и бегалци". Обата дена беа посветени на

ПОВЕЌЕ

Родови аспекти во обезбедувањето на заштита на бегалци и мигранти- обука за теренски работници од МВР, МТСП и граѓански организации

Од 28 до 30 септември 2016, во Струга се одржа обука на тема „Родови аспекти во обезбедувањето на заштита на бегалци и мигранти", овозможена од Оксфам Италија, финансиски подржана од Агенцијата за жени на Обединетите Нации и имплементирана од страна на МЗМП. Обуката беше наменета

ПОВЕЌЕ