Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Нашата организација ги охрабрува сите луѓе кои ја поддржуваат мисијата и визијата на МЗМП да ни пристапат со идеја, предлог или иницијатива за заедничка соработка…

 

Особено поддржуваме иницијативи насочени кон:

 

  • Подобрување на положбата и зајакнување на професионалноста на младите правници
  • Унапредување на правничката професија во Република Македонија
  • Иницијативи за промена на пракса и подобрување на политики насочени кон заштита на човековите права и владеење на правото
  • Правни иницијативи на локално и регионално ниво
  • Некои од нашите области на делување

 

Доколку сакате да остварите соработка со МЗМП испратете краток опис на иницијативата на следниов email: contact@myla.org.mk и ќе ви одговориме веднаш

 

CUPIDA LEGUM IUVENTUS

Error: Contact form not found.