RAPORTI I PARË PËR GJENDJEN DHE KUSHTET NË INSTITUCIONET NDËSHKIMORE-KORREKTUESE DHE EDUKATIVO-KORREKTUESE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR PERIUDHËN 01.08- 01.10 2020