2013 Анализа за примената на законот за БПП 2010-2012