Социјална парична помош како извор на егзистенција во процесот на натурализација