Прирачник за адвокати, адвокатски приправници и практиканти