Општи правила и услови за воспоставување на сервис за давање на правна и психосоцијална поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела

Општи правила и услови за воспоставување на сервис за давање на правна и психосоцијална поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела