Регионален состанок на граѓанското општество за азил, миграција и бездржавјанство и состанок на мрежата WEBLAN

На 27 и 28 септември 2017 година, МЗМП во соработка со Канцеларијата на УНХЦР во Скопје, организираше Регионален состанок на граѓанското општество за азил, миграција и бездржавјанство, во кој присуствуваа партнерски организации од Југоисточна Европа кои работат на азил, миграција и бездржавјанство. Состанокот претставуваше форум за граѓанските организации во регионот да ги препознаат заедничките предизвици[…]

Конференција: На половина пат- прием и враќање на непридружувани малолетни мигранти

  Група 484 и Македонско здружение на млади правници, во соработка со Холандскиот совет за бегалци, во рамки на проектот „Прочајлд- кон вистинска заштита на непридружувани и разделени деца мигранти”, денес во Белград одржуваат конференција насловена „На половина пат- прием и враќање на непридружувани малолетни мигранти”. На конференцијата присутствуваат учесници од Министерството за труд и социјална[…]

Повик за ангажман за експерт за подготовка на прирачник за спроведување на стандардни оперативни процедури

Македонско здружение на млади правници има потреба од Експерт за подготовка на прирачник за спроведување на стандардни оперативни процедури во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите.  Целосниот повик тука: ТоР за подготовка на прирачник за спроведување на стандардни оперативни процедури (Заштита на мигранти и бегалци). 

ЛУПИТА СОНУВА ЗА УТРЕШНИНАТА- приказна за интеграција во РМ

МЗМП подготви серија од неколку стории за животите на бегалци кои се обидуваат да се интегрираат во Република Македонија. „Лупита сонува за утрешнината” е првата приказна и го раскажува патешествието на девојчето од Нигерија. *Имињата се измислени за да се задржи приватноста на лицето во приказната. Сите разговори и фотографии се направени со согласност од[…]

Заштита на правата на бегалците и мигрантите според Европската конвенција за заштита на човековите права

Од 28 до 30 ноември, 2016 година, Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со Советот на Европа, организира дводневна обука на тема „Заштита на правата на бегалците и мигрантите според Европската конвенција за заштита на човековите права“.  Обуката опфаќа повеќе теми поврзани со избрани членови на Конвенцијата, како правото на живот (чл.2), забраната[…]

MЗМП учесник на Консултативниот форум EASO во Атина заедно со повеќе од 200 претставници на граѓански организации и индивидуалци

На 28-29 ноември 2016 година, во Атина, Грција, се одржува шестата пленарна средба на Консултативниот форум на европската канцеларија за поддршка на азилот (EASO). Целта на овогодишниот настан е да се дискутираат идеите и искуствата на граѓанските организации кои се релевантни за работата на EASO, поточно за жариштата на бегалци.  Мартина Смилевска Кчева, Менаџер на програмата за[…]

Згрижувачки семејства како облик за заштита на непридружувани деца мигранти и бегалци

Холандскиот совет за бегалци, во соработка со Македонско здружение на млади правници и Група 484 од Белград,  на 17 и 18 ноември 2016 година одржа обука на тема „Згрижувачки семејства како облик за заштита на непридружувани деца мигранти и бегалци”. Обата дена беа посветени на системот за згрижување на непридружувани и разделени деца во семејства, како[…]

Предизвиците во процесот на интеграција на бегалците и лицата без државјанство во РМ

На 18.10.2016 во Скопје се одржа работна средба на која што се дискутираа предизвиците во процесот на интеграција на бегалците и лицата без државјанство во РМ. Владимир Ристевски, правник во МЗМП говореше за актуелната ситуација и предизвиците при процесот на натурализацијата на бегалците во Р. Македонија врз основа на законски престој и брак  и за[…]