Оглас за вработување- правник за азил и мешани миграции

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот “Застапување, обезбедување информации за постапката за азил, правна помош и застапеност на лицата од интерес на УНХЦР” кој го спроведува заедно со канцеларијата на Високиот Комесаријат за бегалци во Скопје (УНХЦР) објавува оглас за вработување на правник за азил и мешани миграции. Делокруг на работа: Застапување на баратели на[…]

Доделени грантови на 11 граѓански организации

Во рамки на програмата за доделување грантови на граѓански организации, дел од проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост кај граѓанските организации“  финансиран од ЕУ, а имплементиран од Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, Коалицијата сите за правично судење и Фондацијата за развој на локалната заедница,[…]

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на правни експерти и еден експерт во областа на финансиите за изработка на анализа на пристапот до правда во РМ

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведувањето на проектот Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски приходи финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. NEAR-TS/2017/393- 525 на 28 ноември 2018 година објавува: ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на два (2) правни експерти и еден (1) експерт во областа на финансиите[…]

ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на правни експерти (адвокати) за зајакнување на внатрешните структури и постапки во граѓанските организации

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведувањето на проектот Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2017/393-124 на 28 ноември 2018 година објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на три (3) правни експерти (адвокати) за зајакнување[…]

Јавен повик за изработка на анализа на домашната судска пракса поврзана со постапката за азил пред Управниот и Вишиот управен суд

МЗМП за потребите на проектот за Правна помош и застапување од особен интерес поддржан од Високиот комесаријат за бегалци УНХЦР Скопје, на 22.11.2018 година го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на еден (1) експерт за изработка на анализа на домашната судска пракса поврзана со постапката за азил пред Управниот и Вишиот управен суд  […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија објавува јавен повик за учество во Програма за практикантска работа на млади правници. Програмата има за цел континуирана едукација на младите правници и зајакнување на нивните капацитети. УСЛОВИ[…]

Покана за информативни сесии за повик за доделување грантови

                           Овој проект е финансиран од Европската Унија    ПОКАНА за информативни сесии за повик за доделување грантови Македонското здружение на млади правници (МЗМП) ги поканува сите заинтересирани граѓански организации за учество во информативните сесии во врска со програмата за  грантови во рамките на[…]

МЗМП ја промовираше Анализата за спроведувањето на процесот за процена на влијанието на регулативата (ПВР) од страна на министерствата во РМ во 2017 година

МЗМП во рамки на проектот „Со квалитетен ПВР до подобро законодавство во РМ“ имплементиран од МЗМП, а поддржан од Institute for Democracy ‘Societas Civilis’ Skopje и Center for Economic Analyses – CEA, ја промовираше Анализата за спроведувањето на процесот за процена на влијанието на регулативата (ПВР) од страна на министерствата во РМ во 2017 година. На промоцијата се[…]

Јавен повик за доделување грантови на граѓански организации

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации“, финансиски поддржан од Европската Унија,  на 15 октомври 2018 година објавува: ЈАВЕН ПОВИК за доделување грантови на граѓански организации Рок за поднесување на пријава: 15 ноември 2018, 16:30 ч Со повикот[…]

Јавен повик за 2 (две) експертски позиции за изработка на тренинг модул и спроведување на обуки

Македонското здружение на млади правници за потребите од спроведување на проектот ”Заштита на правата на децата во кривични и граѓански постапки” поддржан од страна на УНИЦЕФ Македонија, објавува јавен повик за 2 (две) експертски позиции за изработка на тренинг модул (програма и содржина) и спроведување на три обуки. 1. Опис и цели на проектот Проектот[…]