Повик за експерт за подготовка на програма за обука и спроведување на обука за теренски работници

  УСЛОВИ ЗА АНГАЖМАН ЕКСПЕРТ  за подготовка на програма за обука и спроведување на обука за теренски работници на одредени теми 1. ВОВЕД Голем број државни институции, меѓународни организации и граѓански организации (ГО) играат важна улога во заштитата на мигрантите и бегалците во Република Македонија, која беше значително засегната од бегалската криза во 2015/2016 година.[…]

Комуницирање на тема миграции – соработка или предизвик помеѓу граѓанските организации и медиумите?

На покана на МЗМП и канцеларијата на УНХЦР во Скопје, повеќе граѓански организации од Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Хрватска, Словенија и Унгарија, учествуваа на панел дискусија на која што се разгледаа предизвиците и искуствата од соработката помеѓу граѓанските организации и медиумите во справувањето со стереотипите и новата реалност што ја носат современите миграциски движења[…]

Регионален состанок на граѓанското општество за азил, миграција и бездржавјанство и состанок на мрежата WEBLAN

На 27 и 28 септември 2017 година, МЗМП во соработка со Канцеларијата на УНХЦР во Скопје, организираше Регионален состанок на граѓанското општество за азил, миграција и бездржавјанство, во кој присуствуваа партнерски организации од Југоисточна Европа кои работат на азил, миграција и бездржавјанство. Состанокот претставуваше форум за граѓанските организации во регионот да ги препознаат заедничките предизвици[…]

Полугодишен извештај за практиките на задржување странци во Македонија од имиграциски причини (јануари-јуни, 2017)

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), со поддршка на Претставништвото на УНХЦР во Скопје и Европската Унија, објавува Полугодишен извештај за практиките на задржување странци во Македонија од имиграциски причини (јануари-јуни, 2017). Извештајот е резултат на активната работа на МЗМП од областа на заштитата на бегалци и мигранти кои се задржани од имиграциски причини. Полугодишниот извештај[…]

ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ТРЕТА СТРАНА ДО ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО СЛУЧАЈОТ А.А. И ДРУГИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На 29 јуни 2017 година, Македонско здружение на млади правници (МЗМП) поднесе писмени забелешки како интервенција на трета страна до Европскиот суд за човекови права во случајот А.А и други против Република Македонија (Апликација Бр.55798/16). Случајот беше инициран од страна на 8 апликанти од Сирија, Ирак и Авганистан кои беа присилно вратени назад во Грција од[…]

„Зајакнување на локалните актери во процесот на интеграција на бегалци во Македонија”- постигнати резултати

 „Зајакнување на локалните актери во процесот на интеграција на бегалци во Македонија”   Проектот започна со имплементација на 1 јануари 2017 година во 3 пилот општини- општина Куманово, општина Бутел и општина Гевгелија. Постигнатите резултати на проектот се: Изработени се три поединечни проценки за секоја општина за имплементација на Стратегијата за интеграција на бегалците и[…]

Конференција на тема Имиграциски притвор во Македонија – Сегашни практики, релевантна легислатива и можни алтернативи

 На 19 јуни, 2017 година во Скопје, Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во соработка со преставништвото на УНХЦР во Скопје и поддршката на Европската Унија, организираше конференција на тема „Имиграциски притвор во Македонија – Сегашни практики, релевантна легислатива и можни алтернативи“. Целта на конференцијата беше да се дискутираат моментните практики на притвор од имиграциски[…]

Резултати од конкурсот за „Награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2016 година во Македонија“

Македонското здружение на млади правници во соработка со Канцеларијата на високиот комесаријат за бегалци на Обединетите Нации во Скопје и Здружението на новинари на Македонија, ги објавува резултатите од конкурсот за „Награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2016 година во Македонија“. Победници на овогодинешниот конкурс се: – Во категорија напис или серија написи: I место припадна на Марија Тасев[…]

МЗМП член на Меѓународната коалиција за притвор (International Detention Coalition)

Македонско здружение на млади правници стана член на Меѓународната коалиција за притвор (International Detention Coalition ), специфична глобална мрежа на организации и индивидуалци кои заеднички работат кон ставање крај на имиграцискиот притвор на барателите на азил, бегалците и мигрантите.  Преку 300 граѓански органзации и индивидуалци во повеќе од 70 земји застапуваат, истражуваат и обезбедуваат непосредни услуги[…]