Одржан настан за промоција на Извештај на тема „Трговија со луѓе и криумчарење мигранти во Северна Македонија

Денес, 17 октомври 2019 година, во пресрет на Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, Македонското здружение на млади правници (МЗМП) го промовираше Извештајот на тема „Трговија со луѓе и криумчарење на мигранти во Северна Македонија“. Овој документ е дел од активностите кои Македонското здружение на млади правници ги спроведува во рамки на Проектот[…]

Општи услови и правила за обезбедување на правна и психо-социјална поддршка

Општи услови и правила за обезбедување на правна и психо-социјална поддршка е документ изработен е во рамки на проектот ,,Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела’’ се спроведува од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со СОС Детско село Северна Македонија (во понатамошниот текст СОС Детско село). Проектот е финансиран[…]

Одржана обука за психо-социјална заштита на жртви на насилни кривични дела

Во рамки на проектот  ”Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела” финансиран од Европската Унија преку Министерството за финансии на РСМ – Секторот за централно финансирање и склучување во рамки на програмата Strengthening the  impact of the civil society in effective justice sector reforms – IPA II 2014 – EuropeAid/159467/ID/ACT/MK, имплементиран од страна на Македонското здружение[…]

Одржана обука за правна заштита на жртви од насилни кривични дела

Во рамки на проектот  ”Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела” финансиран од Европската Унија преку Министерството за финансии на РСМ – Секторот за централно финансирање и склучување во рамки на програмата Strengthening the  impact of the civil society in effective justice sector reforms – IPA II 2014 – EuropeAid/159467/ID/ACT/MK, имплементиран од страна на Македонското здружение[…]

Јавен повик за менторска поддршка на граѓански организации

Македонското здружение на млади правници и Фондацијата за развој на локалната заедница објавуваат јавен повик за менторска поддршка за организациско зајакнување на граѓански организации во следниве три области: Внатрешна структура и организација, Застапување (лобирање) и Изработка и спроведување на проекти. Заинтересираните граѓански организации ќе можат да побараат поддршка во една, две или во сите предвидени[…]

Промоција на проект за поддршка на жртви на насилни кривични дела

На 31 мај 2019 година го промовиравме Проектот за правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични во партнерство со СОС Детско село Македонија. Главната цел на овој проект е да се подобри пристапот до правда за жртвите на насилни кривични дела преку воспоставување на национален сервис за правна и психо-социјална поддршка. Специфични целни групи[…]

Thirrje publike për shpërblim për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve në vitin 2018 në Maqedoninë e Veriut

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj në bashkëpunim me Komisionerin e Kombeve të Bashkuara për refugjatë – UNHCR dhe Shoqatën e gazetarëve Maqedonisë së Veriut shpall: “Thirrje publike për shpërblim për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve në vitin 2018 në Maqedoninë e Veriut” Artikujt dhe fotografitë e dorëzuara do të vlerësohen nga një panel[…]

Јавен повик за награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2018 година во Република Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници во соработка со Здружението на новинарите на Македонија и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува  “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2018 година во Република Северна Македонија”. Поднесените прилози  и фотографии ќе бидат оценувани од страна на Комисија составена од истакнати новинари, фоторепортери и медиумски експерти од Здружението на новинарите[…]

НОВИОТ ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ СО ПОДОБРЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА

              Граѓанските организации вклучени во креирањето на новиот Закон, го поздравуваат неговото донесување Фондацијата Отворено општество – Македонија, Македонското здружение на млади правници, Хелсиншкиот комитет за човекови права, ЕХО – Едукативно – хуманитарна организација, Националниот ромски центар, Избор и Младинскиот културен центар како организации активно вклучени во процесот на креирање на Законот[…]

ПОВИК ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕСТВО НА ШКОЛА ЗА МИГРАЦИИ

Mакедонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на бегалците и мигрантите објавува повик за студенти на додипломски студии по општествени науки за учество на четиридневна Школа за миграции. Миграцијата се повеќе доминира како прашање во јавниот дискурс низ светот. Меѓународната соработка во областа на миграцијата и азилот, исто така, привлекува[…]