Оглас за вработување

Македонско здружение на млади правници – МЗМП Скопје објавува јавен оглас за проектен асистент на определено време за потребите на проектот „Migrant and Refugee Human Rights Protection project“ (Проектот), поддржан од USAID Македонија.   Опис на работни задачи: Спроведување на активностите од проектот во согласност со правилата и политиките на донаторот и МЗМП ; Навремено[…]

Донесени две пресуди кои утврдуваат директна дискриминација

Македонското здружение на млади правници-МЗМП информира дека Основниот суд Скопје 2 Скопје донесе две пресуди со кои на тужителите делумно им се уважува тужбеното барање и се утврдува директна дискриминација. Со првата пресуда од ден 26.05.2017 година се утврдува повторена дискриминација како потежок облик на дискриминација, повреда на правото на еднаков третман и ограничување на[…]

Полугодишен извештај за практиките на задржување странци во Македонија од имиграциски причини (јануари-јуни, 2017)

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), со поддршка на Претставништвото на УНХЦР во Скопје и Европската Унија, објавува Полугодишен извештај за практиките на задржување странци во Македонија од имиграциски причини (јануари-јуни, 2017). Извештајот е резултат на активната работа на МЗМП од областа на заштитата на бегалци и мигранти кои се задржани од имиграциски причини. Полугодишниот извештај[…]

ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ТРЕТА СТРАНА ДО ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО СЛУЧАЈОТ А.А. И ДРУГИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На 29 јуни 2017 година, Македонско здружение на млади правници (МЗМП) поднесе писмени забелешки како интервенција на трета страна до Европскиот суд за човекови права во случајот А.А и други против Република Македонија (Апликација Бр.55798/16). Случајот беше инициран од страна на 8 апликанти од Сирија, Ирак и Авганистан кои беа присилно вратени назад во Грција од[…]

ИЧП, МЗМП и ЕПИ со нов проект- “Заедничка акција за итни реформи во судството”

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и Институтот за европска политика (ЕПИ) во соработка со носителот на проектот Институт за човекови права (ИЧП), започнаa со имплементација на проект “Заедничка акција за итни реформи во судството”, финансиран од Фондација Отворено Општество Македонија, со времетраење од 12 месеци (од јули 2017 до јуни 2018). Цели кои се предвидени[…]

Иницијатива од граѓанскиот сектор за организирање на јавна расправа на Постојаната анкетна комисија за човекови права

Хелсиншкиот комитет за човекови права, Македонското здружение на млади правници и КХАМ Делчево поднесоа иницијатива за организирање на јавна расправа на Постојаната анкетна комисија за човекови права за прашањето на ограничување на правото на слободно движење и дискриминацијата на граничните премини спрема граѓаните од ромската етничка заедница. И покрај ингеренциите кои ги има оваа комисија во[…]

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ- Менаџер за општи и административни работи

 ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, објавува оглас за вработување, за една работна позиција Менаџер за општи работи и администрација во времетраење од 7 месеци. Работната позиција се огласува за потребите за спроведување на институционалниот грант Civica Mobilitas поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а имплементиран од NIRAS,[…]

„Зајакнување на локалните актери во процесот на интеграција на бегалци во Македонија”- постигнати резултати

 „Зајакнување на локалните актери во процесот на интеграција на бегалци во Македонија”   Проектот започна со имплементација на 1 јануари 2017 година во 3 пилот општини- општина Куманово, општина Бутел и општина Гевгелија. Постигнатите резултати на проектот се: Изработени се три поединечни проценки за секоја општина за имплементација на Стратегијата за интеграција на бегалците и[…]

Меморандум за соработка со Академијата за судии и јавни обвинители

Претседателот на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Зоран Дранговски и директорката  Академијата за судии и јавни обвинители “Павел Шатев”, Анета Арнаудовска, вчера потпишаа Меморандум за соработка кој се однесува на соработката во подготовка и спроведување на проекти од заеднички интерес во областа на правосудството. Потпишувањето на Меморандумот е резултат на заложбите на Академијата за[…]