Јавен повик за пополнување на пет (5) експертски позиции за изработка на прирачник

Македонското здружение на млади правници за потребите од спроведување на проектот ”Заштита на правата на децата во кривични и граѓански постапки” поддржан од страна на УНИЦЕФ Македонија, објавува јавен повик за пополнување на 5 експертски позиции за изработка на прирачник на темата опфатена со насловот на овој проект. Јавен повик за пополнување на пет (5)[…]

Коментари на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите

Македонското здружение на млади правници, Хелсиншкиот комитет за човековите права на РМ, Институтот за човекови права, Коалицијата Сите за правично судење и Центарот за правни истражувања и анализи заеднички подготвија коментари на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите. Коментарите беа поставени во законскиот рок на Единсвтениот национален регистар на прописи на РМ (ЕНЕР). Коментарите можете да[…]

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ – Финансиски и административен менаџер на проект

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на (1) една работна позиција Финансиски и административен менаџер на проект Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на два проекти финансирани од Европската Унија (Правна помош и поддршка за застапување и одрлживост на локални граѓански организации и Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски[…]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТЕРЕНСКИ СОРАБОТНИК

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, објавува оглас за вработување, за една работна позиција (Теренски соработник) во времетраење од 12 месеци. Проектот “Превенција и намалување на бездржавјанството” кој МЗМП го спроведува со Канцеларијата на Високиот Комесаријат за бегалци на ОН (УНХЦР) има потреба од теренски соработник, како дел од тимот на МЗМП за заштита[…]

Јавен повик за избор на соработник/чка за изработка и спроведување на веб-анкета

Македонското здружение на млади правници за потребите од спроведување на проектот ”Унапредување на про боно услуги за правна помош во Македонија” поддржан од страна на Фондација Oтворено Општество – Македонија, објавува јавен повик за избор на соработник/чка за изработка и спроведување на веб анкета. Опис и цели на проектот Проектот цели да утврди и анализира[…]

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈАТА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ КОН ГРАЃАНИТЕ ОД РОМСКАТА ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА

Постојаната  анкетна комисија за заштита  на слободите и правата на граѓанинот на Собранието на Република Македонија ја одржа Втората седница со следниот дневен ред: Јавна расправа на тема: Прашањето на ограничување на правото на слободно движење и дискриминацијата на граничните премини кон граѓаните од ромската етничка заедница. Покрај членовите и замениците членови на Комисијата, на[…]

ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ НА МЗМП

На ден 15.12.2017 година во хотел Дувет во Скопје, МЗМП одржа Вонредно собрание на кое главна цел беше избор на членови на Управниот одбор на МЗМП. На собранието, по констатирање на оставките на два члена од Упрвниот одбор, присутните членови имаа можност да ги слушнат презентациите на програмите за работа на кандидатите кои ги исполнуваат[…]

Покана за вонредно собрание

Врз основа на Член 18 од Статутот на Македонското здружение на млади правници за одржување на вонредно Собрание, Претседателот на МЗМП до сите членови на здружението на ден 29.11.2017 година, испраќа:   ПОКАНА за вонредно Собрание   Македонското здружение на млади правници (“МЗМП“) со задоволство Ве поканува на вонредно Собрание кое ќе се одржи на[…]