Добиена пресуда од Вишиот управен суд- управните органи да ги обезбедуваат клучните докази по службена должност

Македонското здружение на млади правници известува дека е добиена Пресуда од Вишиот управен суд, со која се наложува на управните органи, доказите кои се од клучно значење за постапката да ги обезбедуваат по службена должност. На ден 18.10.2017 година, Вишиот управен суд на Република Македонија постапувајќи во предмет за остварување на право на родителски додаток[…]

Стапи на сила законот за странци- МЗМП со коментари

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) информира дека на 05.06.2018 стапи во сила Законот за странци, а ќе започне да се применува по една година. Законот ги уредува условите за влез, напуштање и престој на странците во Република Македонија, како и нивните права и должности. Со денот на започнување на примената на новиот закон ќе престане да важи досегашниот[…]

МЗМП поднесе иницијатива за оценување на уставноста на Законот за меѓународна и привремена заштита

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 17.05.2018 година поднесе иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија за поведување на постапка за оценување на уставноста на Законот за меѓународна и привремена заштита. МЗМП во иницијативата ги оспори членовите 63 и 65 од Законот за кои смета дека се во спротивност со основните слободи и права[…]

Пресуда на ЕСЧП за случајот „Љатифи против РМ“- повреда на Европската конвенција за човекови права

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) известува дека на 17 мај 2018 година, Европскиот суд за човекови права во Стразбур во предметот Љатифи против Република Македонија (бр. 19017/16) утврди дека Република Македонија сторила повреда на Европската конвенција за човекови права кога на жалителката и’ ја прекинала меѓународната заштита поради тоа што наводно таа претставувала „опасност[…]

Донесена пресуда со која се утврдува дискриминација по основ на јазик и етничка припадност во областа на работните односи.

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) информира дека Основниот суд Скопје II, во постапка поддржана од МЗМП во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права, донесе првостепена пресуда со која се утврдува дека Општина Гази Баба како тужен, сторила дискриминација по основ на јазик и етничка припадност во областа на работните односи.[…]

Соопштение за јавноста- Постои потреба од измени на Законот за работни односи со цел ефективна заштита на бремените работнички

Во пресрет на шестата седница на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Собранието на РМ закажана за 09.05.2018 година во 12 часот, на јавната расправа  на тема: Изменување и дополнување на Законот за работните односи,  Македонското здружение на млади правници (МЗМП) укажува на потреба од измени на Законот за работните односи со[…]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА ВО МАКЕДОНИЈА / THIRRJE PUBLIKE PËR SHPËRBLIM PËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE NË VITIN 2017 NË MAQEDONI

(Подолу видете превод на албански) Македонското здружение на млади правници во соработка со Здружението на новинарите на Македонија и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците за 2017 година во Македонија”. Поднесените прилози и фотографии ќе бидат оценувани од[…]

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ- Став на МЗМП по повод донесувањето на Законот за меѓународна и привремена заштита

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) информира дека на 19.04.2018 ќе стапи во сила Законот за меѓународна и привремена заштита со што ќе престане да важи  досегашниот Закон за азил и привремена заштита. МЗМП го поздравува донесувањето на новиот закон кој ја регулира областа на меѓународната заштита во Република Македонија и смета дека овој закон[…]

ОГЛАС – Проектен менаџер во канцеларијата на МЗМП во Гевгелија

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, објавува оглас за проектен ангажман на проектен менаџер (part time) за потребите на проектoт “Analyze and present the necessary improvements and finding an optimal balance between strengthening the position of refugees and migrants and the opportunities in the targeted municipalities” кој се спроведува како дел од проектот “Building[…]

Принципот на невраќање наспроти одговорот на државата на нерегуларната миграција – Кон поефективна заштита на бегалците и мигрантите согласно ЕКЧП

Од 3-ти до 5-ти април 2018 година во Дојран се одржа семинар на тема „Принципот на невраќање наспроти одговорот на државата на нерегуларната миграција – Кон поефективна заштита на бегалците и мигрантите согласно ЕКЧП“ во организација на Македонското здружение на млади правници (МЗМП), а со поддршка на Советот на Европа. Во текот на двата дена[…]