Во Прилеп работилница за општество без дискриминација со акцент на родовата дискриминација

На 07.03 во рамки на проектот „Подигни го гласот за општество без дискриминација“ спроведуван од МЗМП, во просториите на РОМА С.О.С. – Прилеп се одржа работилница на тема „За општество без дискриминација со посебен акцент на родова дискриминација“ на која присуствуваа дваесетина жени од ромска националност. Тимот на МЗМП им образложи на присутните што претставува[…]