ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРАКТИКАНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА

Јавен повик за практиканти август 2017

Линк за преземање: Јавен повик за практиканти август 2017