Новости

НОВИОТ ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА…

              Граѓанските организации вклучени во креирањето на новиот Закон, го поздравуваат неговото донесување Фондацијата Отворено општество –…

Прочитај повеќе ->

ПОВИК ЗА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕСТВО…

Mакедонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на бегалците и мигрантите објавува повик…

Прочитај повеќе ->

Јавен повик за ангажирање на…

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведувањето на проектот Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите…

Прочитај повеќе ->

ПОВИК ЗА АДВОКАТИ ЗА УЧЕСТВО…

ПОВИК ЗА АДВОКАТИ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО СЛУЧАИ НА ЗАДРЖУВАЊЕ СТРАНЦИ ОД ИМИГРАЦИСКИ ПРИЧИНИ I.…

Прочитај повеќе ->

Aжуриран индекс за бездржавјанството во…

Денес Европската мрежа за бездржавјанство го објави ажурираниот профил од Индексот за бездржавјанството кој се однесува на Македонија кој ги…

Прочитај повеќе ->

Јавен повик за избор на…

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и СОС Детско Село Македонија, за потребите од спроведување на проектот ”Правна поддршка на…

Прочитај повеќе ->

Јавен повик за експертски позиции за…

Јавен повик за 4 (четири) експертски позиции за изработка на тренинг курикулум и спроведување на обуки Македонското здружение на млади правници…

Прочитај повеќе ->

Јавен повик за експертска позиција…

Јавен повик за 1 (една) експертска позиција за изработка на општи правила и услови за воспоставување на сервис за давање…

Прочитај повеќе ->

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА…

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во…

Прочитај повеќе ->