Новости

МЗМП ПОДДРЖА ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ…

Македонското здружение на млади правници, во рамките на проектот „Зајакнување на социјалната заштита на децата преку правна помош“, поддржа постапка…

Прочитај повеќе ->

Јавен повик за експерти за…

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во …

Прочитај повеќе ->

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА…

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во…

Прочитај повеќе ->

МЗМП поддржа постапка за утврдување…

Македонското здружение на млади правници- МЗМП Скопје поддржа постапка за утврдување на дискриминација на лице со телесна попреченост во областа…

Прочитај повеќе ->

МЗМП достави три поднесоци до…

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 12 јули 2018 достави три поднесоци до Советот за човекови права при Обединетите…

Прочитај повеќе ->

Јавен повик за обезбедување менторска…

Македонското здружение на млади правници во соработка со Данскиот совет за бегалци, Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип…

Прочитај повеќе ->

Добиена пресуда од Вишиот управен…

Македонското здружение на млади правници известува дека е добиена Пресуда од Вишиот управен суд, со која се наложува на управните…

Прочитај повеќе ->

Стапи на сила законот за…

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) информира дека на 05.06.2018 стапи во сила Законот за странци, а ќе започне да се применува…

Прочитај повеќе ->

МЗМП поднесе иницијатива за оценување…

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) на 17.05.2018 година поднесе иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија за поведување на…

Прочитај повеќе ->