Новости

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА…

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во…

Прочитај повеќе ->

Прва правосилна пресуда која утврдува…

02.11.2018 година Македонското здружение на млади правници (МЗМП) информира дека на ден 26.09.2018 година, во постапка поддржана од МЗМП во рамки…

Прочитај повеќе ->

Покана за информативни сесии за…

                           Овој проект е финансиран од Европската Унија   …

Прочитај повеќе ->

МЗМП ја промовираше Анализата за…

МЗМП во рамки на проектот „Со квалитетен ПВР до подобро законодавство во РМ“ имплементиран од МЗМП, а поддржан од Institute for…

Прочитај повеќе ->

Јавен повик за доделување грантови…

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и…

Прочитај повеќе ->

МЗМП воспоставува Help Desk за…

Македонското здружение на млади правници, во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Република Македонија” поддржан…

Прочитај повеќе ->

Јавен повик за 2 (две)…

Македонското здружение на млади правници за потребите од спроведување на проектот ”Заштита на правата на децата во кривични и граѓански…

Прочитај повеќе ->

Обука за СОП за постапување…

Во тек е обука на тема "Стандардни оперативни процедури за постапување со непридружуваани малолетници-странци" која се одржува во период од 26 до 28…

Прочитај повеќе ->

МЗМП ПОДДРЖА ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ…

Македонското здружение на млади правници, во рамките на проектот „Зајакнување на социјалната заштита на децата преку правна помош“, поддржа постапка…

Прочитај повеќе ->