Новости

Соочување со траумата преку арт…

Во периодот од 6ти до 10ти февруари, во Центарот за баратели на азил во Визбегово се одржаа пет од петнаесет…

Прочитај повеќе ->

ЕСЧП испитува случаи на принудни…

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) во Стразбур е во тек на испитување на колективни враќања на бегалци од границата…

Прочитај повеќе ->

Конференција: На половина пат- прием…

  Група 484 и Македонско здружение на млади правници, во соработка со Холандскиот совет за бегалци, во рамки на проектот „Прочајлд-…

Прочитај повеќе ->

Повик за ангажман за експерти…

Македонско здружение на млади правници има потреба од експерти истражувачи во рамки на проектот „Зајакнување на локалните актери во интеграцијата на бегалците…

Прочитај повеќе ->

Повик за ангажман за експерт…

Македонско здружение на млади правници има потреба од Експерт за подготовка на програма за обука и спроведување на обука за…

Прочитај повеќе ->

Повик за ангажман за експерт…

Македонско здружение на млади правници има потреба од Експерт за подготовка на прирачник за спроведување на стандардни оперативни процедури во рамки…

Прочитај повеќе ->

Правата на барателите на азил…

Вечерва, Македонското здружение на млади правници во соработка со Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци во Скопје, ја промовираше новата…

Прочитај повеќе ->

На крајот, се појави иднината-…

МЗМП подготви серија од неколку стории за животите на бегалци кои се обидуваат да се интегрираат во Република Македонија. „На…

Прочитај повеќе ->