Скопје центар
MYLA Канцеларија program
Капацитет: 15 правници
Институција:
Услуга:
Корисници: Бесплатна правна помош
Работно време: пон- пет 8:30 - 16:30
Адреса: Донбас бр. 14 1/6
Контакт: 02 3220 870
Легенда
Правна помош
Застапување
Мониторинг
Преводи
Регистрации
Практикантска програма Струга
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 10
Институција: Основен суд Струга
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Практикантска програма Штип
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 10
Институција: Основен суд Штип и адвокатска канцеларија
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Практикантска програма Струмица
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 15
Институција: Основен суд Струмица
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Практикантска програма Прилеп
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 15
Институција: Основен суд Прилеп, адвокатска канцеларија
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Практикантска програма Битола
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 20
Институција: Апелационен суд Битола Основен суд Битола, Канцеларија на народен правобранител, адвокатска канцеларија
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Практикантска програма Охрид
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 15
Институција: Адвокатска канцеларија
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Практикантска програма Тетово
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 15
Институција: Основен суд Тетово, Канцеларија на народен правобранител, адвокатска канцеларија
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Практикантска програма Куманово
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 20
Институција: Канцеларија на народен правобранител, адвокатска канцеларија
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Практикантска програма Скопје
MYLA Практикантска програма program
Капацитет: 30
Институција: Основен суд Скопје 1, Основен суд Скопје 2, Врховен суд на РСМ, адвокатски канцеларии, НВО, Управен суд на РСМ, Комисија за заштита од дискриминација
Услуга:
Корисници: дипломирани правници
Работно време:
Адреса:
Контакт:
Легенда
Правна помош
Застапување
Мониторинг
Преводи
Регистрации
Прифатно транзитен центар Табановце
MYLA Теренски канцеларии program
Капацитет: 1 правник и арапски преведувач
Институција:
Услуга:
Корисници: Бегалци и мигранти
Работно време: 08:30 - 16:30
Адреса: Куманово
Контакт: 38971997508
Прифатно транзитен центар Винојуг
MYLA Теренски канцеларии program
Капацитет: 2 правници и арапски преведувачи
Институција:
Услуга:
Корисници: Бегалци и мигранти
Работно време: 08:00 - 00:00
Адреса: Гевгелија
Контакт: 078914979
Прифатен центар Визбегово
MYLA Теренски канцеларии program
Капацитет: 2 правници и арапски преведувачи
Институција:
Услуга:
Корисници: Баратели на азил
Работно време: 09:00 - 16:30
Адреса: Визбегово
Контакт:
Шуто Оризари
MYLA Теренски канцеларии program
Капацитет: 7 правници
Институција:
Услуга:
Корисници: бегалци и лица бездржавјанство
Работно време: 08:30 - 16:30
Адреса: Бул. Македонско Косовска Бригада 17/2
Контакт: +389 2 2655 844
Легенда
Правна помош
Застапување
Мониторинг
Преводи
Регистрации