дф

Меморандум за соработка со општините Гевгелија, Куманово и Бутел

Во текот на минатиот месец, Македонското здружение на млади правници потпиша Меморандум за соработка со три општини: Општина Гевгелија, Општина Куманово и Општина Бутел. Главната цел на оваа соработка е зголемување на капацитетите и разбирањето на единиците на локалната самоуправа, за својата обврска според националното законодавство за бегалците, како и поттикнување на конструктивен дијалог меѓу локалните[…]

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧ ОД ФАРСИ ЈАЗИК

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПРЕВЕДУВАЧ ОД ФАРСИ ЈАЗИК Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР” објавува оглас за вработување на преведувач од Фарси јазик. Преведувачот ќе биде дел од тимот на МЗМП во Привремениот транзитен центар Винојуг и Привремениот транзитен центар Табановце. Квалификации: Минимум[…]

20170206_130930

Соочување со траумата преку арт терапија- работилница за бегалци и мигранти

Во периодот од 6ти до 10ти февруари, во Центарот за баратели на азил во Визбегово се одржаа пет од петнаесет планирани работилници наменети за бегалците и мигрантите баратели на азил, со методот на терапија со уметност- или арт терапија. На овие работилници учествуваат 45 лица на различни возрасти, кои доаѓаат од Сирија, Иран и Косово.[…]

ЕСЧП испитува случаи на принудни враќања од граница- Македонија обврзана да одговори

Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) во Стразбур е во тек на испитување на колективни враќања на бегалци од границата на Република Македонија кон кампот Идомени во Грција, кои се случија во март 2016 година. ЕСЧП официјално ги комуницираше претставките доставени од страна на осум лица од Сирија, Ирак и Авганистан до владата на Република Македонија. Лицата поднеле индивидуални[…]

media-share-0-02-05-68a71863287d6f493b235b4d3cebc3dda8a532c05448d84552e0655eec0c4082-66ba945e-8cf2-499d-9760-99285719e809

Конференција: На половина пат- прием и враќање на непридружувани малолетни мигранти

  Група 484 и Македонско здружение на млади правници, во соработка со Холандскиот совет за бегалци, во рамки на проектот „Прочајлд- кон вистинска заштита на непридружувани и разделени деца мигранти”, денес во Белград одржуваат конференција насловена „На половина пат- прием и враќање на непридружувани малолетни мигранти”. На конференцијата присутствуваат учесници од Министерството за труд и социјална[…]

Повик за ангажман за експерти истражувачи

Македонско здружение на млади правници има потреба од експерти истражувачи во рамки на проектот „Зајакнување на локалните актери во интеграцијата на бегалците во Р. Македонија” (Strengthening Local Actors in Refugee Integration in Macedonia) имплементиран од МЗМП со поддршка на  Група 484 од Р.Србија и Норвешката Амбасада во Р. Србија. Преземете го целосниот повик: TOR Experts – researchers

capture

Повик за ангажман за експерт за подготовка на програма за обука и спроведување на обука за теренски работници

Македонско здружение на млади правници има потреба од Експерт за подготовка на програма за обука и спроведување на обука за теренски работници на одредени теми во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите.  Подетално за повикот тука:  TOR for national experts МКД