X.X. против МВР – Студија на случај
ноември 2, 2016

Оваа студија го анализира постапувањето на судовите во РМ по поведена постапка од страна на граѓанин кој смета дека му се повредени правото …