Capture

Во Прилеп работилница за општество без дискриминација со акцент на родовата дискриминација

На 07.03 во рамки на проектот „Подигни го гласот за општество без дискриминација“ спроведуван од МЗМП, во просториите на РОМА С.О.С. – Прилеп се одржа работилница на тема „За општество без дискриминација со посебен акцент на родова дискриминација“ на која присуствуваа дваесетина жени од ромска националност. Тимот на МЗМП им образложи на присутните што претставува[…]