Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Thirrje publike për ndarjen e çmimit për raportim profesional për gjendjen e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2023

Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj në partneritet me UNHCR-në, Agjencinë e OKB-së për Refugjatë dhe Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë, shpall “Thirrje publike për ndarjen e çmimit për raportim profesional për gjendjen e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2023 година

Македонското здружение на млади правници во партнерство со УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Здружението на новинарите на Македонија, распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2023 година”. Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории: Напис или серија написи Фотографија Мултимедијален производ Поднесоците треба

ПОВЕЌЕ

Известување за доделени грантови- „Инклузија на странците во Западен Балкан – пристап до социјални и економски права – ФОСТЕР”

Македонското здружение на млади правници додели 4 грантови од вкупно 19 добиени апликации по објавениот повик за предлог проекти за унапредување на пристапот до економски и социјaлни права на ранливи категории на странци во Северна Македонија, во рамки на проектот Инклузија на странците во Западен

ПОВЕЌЕ

Одржана обука за правно истражување и етички аспекти на правната професија

Млади дипломирани правници и студенти од правните факултети на 02.04.2024 година следеа обука за правно истражување и етички аспекти на правната професија, организирана од страна на Македонското здружение на млади правници. Учесниците ја осознаа важноста на правното истражување, понатаму се запознаа со начините, методите и

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за ангажирање на четири (4) експерти за за подготовка на четири (4) документи за политики

Македонското здружение на млади правници – МЗМП Скопје за потребите од спроведување на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот” финансиски поддржан од Европската унија, број на договор: NDICI-THE-NEAR/2022/441-711  на ден 20.03.2024 објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на  4

ПОВЕЌЕ