Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Нова судска одлука за лекување од слобода и реинтегрирање наместо континуирано задржување во психијатриска установа поради ментална болест

Македонското здружение на млади правници ја поздравува одлуката на Кривичниот совет број КС-КР бр. 995/22 при Основниот Кривичен суд изготвена и доставена до странките во декември 2022 година, а по завршената јавна седница одржана во ноември 2022, со која се уважува предлогот на ЈЗУ Психијатриска

ПОВЕЌЕ

Акција за унапредена правна и институционална заштита на водите- резултати од спроведениот проект

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во периодот јуни – ноември 2022 година го спроведе проектот „Акција за унапредена правна и институционална заштита на водите“ финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија. Во рамки на проектот МЗМП и Министерството за животна средина и просторно планирање

ПОВЕЌЕ

Донесен е Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство

Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство е изгласан од страна на Собранието на 17.11.2022 и е објавен во Службен весник број 247/2022 година. Истиот е предвидено да влезе во сила на 17.05.2023 година. Законот е од големо значење за

ПОВЕЌЕ