Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ ПРИ МЕШАНИТЕ МИГРАЦИСКИ ДВИЖЕЊА ЗА 2016 ГОДИНА ВО МАКЕДОНИЈА

ЈАВЕН ПОВИК Награда за новинари 2017-1

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.