Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Прифаќање на непридружувани малолетници и разделени деца во прифатните центри и улогата на старателите

 

Во периодот од 03.11-04.11.2016 година во Скопје, МЗМП во соработка со организацијата Група 484 од Белград, организираше обука на тема „Прифаќање на непридружувани малолетници и разделени деца во прифатните центри и улогата на старателите”.Обуката беше поддржана од Холандска Амбасада во Белград. 

img_6503

Обуката  ја следеа вработени од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи – Скопје, Прифатниот центарот за баратели на азил – Визбегово, Скопје и од Прифатните транзитни центри во Табановце и Гевгелија.

На првиот ден, претставници на  МЦСР на град Скопје ги презентираа процедурите и постапките за постапување со непридружувани малолетници во Македонија, а потоа беа претставени процедурите и постапките во рамки на Центарот за сместување на непридружувани малолетници во Србија.

На обуката се презентираше и дискутираше и за генералниот пристап кон непридружуваните малолетници  и интеркултурната комуникација, односно културната сензитивност при комуникацијата со овие лица. 

img_6493

Особено важен дел од оваа обука беше сесијата посветена на безбедносните и психичките здравствени проблеми (самоповредување, трговија со луѓе, злоупотреба на деца итн.) кај непридружуваните малолетници и начините и методите на справување со овие состојби.

Следните сесии беа посветени на планирањето на безбедноста овие деца, како и улогата и учеството на младите како начин за подобрување на услугите за непридружуваните малолетници.

Обуката ја водеше Катлијн Силевис од НИДОС, сертифицирана организација за заштита на младите од Холандија.

 

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.