Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЕНС лансира кампања за заштита на лицата без државјанство низ Европа

Денес, Европската мрежа на лицата без државјанство (ENS), каде МЗМП е активен член, лансира кампања за подобрување на заштита на лица без државјанство во Европа.

Преку оваа кампања се повикуваат владите во регионот да ги ратификува конвенции на ОН кои ги признаваат и ветуваат заштита за лицата без државјанство. Во земјите каде што овие конвенции веќе се ратификувани,владите се повикуваат да преземат акција и да ги спроведат своите обврски во пракса, преку воведувањесоодветни процедури за одредување на статус на без државјанството.

 

Информацијата за медиуми е достапна на: http://www.statelessness.eu/node/417

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.