Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК за подготовка на основен извештај (Baseline Report)

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот “Building Resilient and Inclusive Communities” (BRIC) на 16.08.2021 година објавува

ЈАВЕН ПОВИК за подготовка на основен извештај (Baseline Report)

 

Целиот повик можете да го најдете на следниот линк: ToR__Baseline report_16.08.2021_Final

Апликациите треба да се испратат до МЗМП до 27 август 2021 година на contact@myla.org.mk или во печатена форма на ул. Донбас 14/1-6, 1000, Скопје, Северна Македонија.

Во предметот на апликацијата треба да стои: „Апликација за подготовка на основен извештај P-CVE-R&R“. Апликациите примени по истекот на рокот нема да бидат разгледани.

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.