Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
Screenshot 11

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН НА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА 5 (ПЕТ) АНИМИРАНИ ИНФОРМАТИВНИ ВИДЕА

Screenshot 11

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот “Граѓанските организации во акција за климатските промени“, спроведуван од  Еко-свест, во партнерство со Македонското здружение на млади правници и Организацијата за поврзување на природни вредности и луѓе – ЦНВП и поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, објавува јавен оглас за прибирање понуди за ангажман на надворешен соработник за изработка на 5 (пет) информативни/едукативни видеа наменети за еколошки граѓански организации.

Понудата треба да се достави по електронски пат, на е-пошта: dnastevska@myla.org.mk и btrpevski@myla.org.mk со назнака: Барање за прибирање понуди за изработка на информативно анимирано видео. Понудите треба да се достават најдоцна до 24.10.2023 година до 23:59 часот.

На линкот подолу можете да го погледнете целиот оглас.

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН НА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА 5 (ПЕТ) АНИМИРАНИ ИНФОРМАТИВНИ ВИДЕА

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.