Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
Screenshot 3

Известување за доделени мали грантови- „Младински активизам за позелени општини’’

zeleni opstini

Врз основа на јавниот повик за доделување на мали грантови на младински организации и организации за млади за спроведување акции за спроведување акции за заштита на животната средина во рамки на проектот „Младински активизам за позелени општини’’ финансиски поддржан од Европската Унија, евалуационата комисија изврши евалуација на поднесените апликации.

Од вкупно 36 поднесени апликации кои беа предмет на разгледување и евалуирање, доделени се мали грантови на 16 организации:

Ред. бр.                      Назив на организација  Назив на проект  Поени од евалуација
1Здружение на граѓани Креативен Центар Карпош КЦК Скопје,,Водно во Карпош, Карпош на Водно- паралелен еко мониторинг на Водно и Карпош, заштита на биодиверзитетот на парк- шумата Водно и изучување на содржини за Водно во училиштата во Општина Карпош’’92
2Здружение на правници ЛЕГАЛ ТИНК Штип  ,, Клиничка програма за еколошка правда’’88.6
3Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица,, Одржлива синергија за зајакнување на колективното еко влијание’’88.4
4Здружение за меѓународна младинска соработка Интерактив- Битола,, Модерно е зелено- Мапирај за чиста Пелагонија’’87.2
5Здружение за заштита и унапредување на животната средина ЕКО-ЖИВОТ Кавадарци,, Здружени и активно вклучени млади во Кавадарци’’85.6
6Здружение на граѓани ЕКОВИТА Неготино  ,, Пустиња на смогот’’84.8
7Здружение за индивидуален, организациски и општествен развој РАСТ И РАЗВОЈ  Скопје,,Зелена иднина:  Зајакнување на младите за оддржливи  решенија за управување со отпадот‘’83.2
8Здружение за истражување и промоција на енергетска ефикасност и одржлив развој СКЕЕОР Скопје, GreenCircle – Младите за позелени заедници  преку циркуларност и енергетска ефикасност’’83
9Здружение за заштита на животна средина-Еко Герила Преспа,, Еко Урбана Зона’’83
10Центар за хумани односи Крушево,, Едуцирани и одговорни млади за Крушево без пластика’’82.8
11Здружение Центар за лековити билки  и шумски плодови АМБРОЗИЈА  Пехчево,, Еко активизам – младите креираат одржлива иднина’’82.4
12Здружение за зелено општество ГРИНЕР Скопје,, Општината е мојот зелен дом’’81.6
13Здружение Центар за развој на медиумите на заедниците МЕДИУМ од Гостивар,, Чист град за чиста иднина!’’81.2
14Здружение за рурален развој Локална Акциона Група ЛАГ СКАРДУС с. Јегуновце Тетово,, Активни млади – актуелни локални еколошки политики’’81.2
15Здружение Младински Клуб Штип,, ЕкоЦиклус: Образование за одржливо управување со отпад’’81
16Здружение Организирана Асоцијација на младите Гостивар,,Youth for EcoChange: Empowering Grassroots Action in Gostivar’’80.6
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.