Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
Screenshot 29

МЗМП спроведе курс за практични правни вештини

На 23.03.2023 година МЗМП спроведе обука за правно пишување наменета за студенти по право и млади правници со цел зголемување на нивните вештини и капацитети во делот за правно пишување.  Обуката ја следеа 41 млади правници и студенти по право.

Обуката за правно пишување е првата спроведена обука од Курсот за Практични правни вештини, преку кои студентите по право и младите правници ќе имаат можност да ги зајакнат нивните капацитети на релевантни правни теми како правно пишување, правно говорење интервјуирање и советување; вештини за судење; правно расудување и аргументирање и правно истражување и етички аспекти на правната професија. 

Screenshot 29

Учесниците имаа можност да го утврдат познавањето на овие вештини преку нивно непосредно применување/вежбање, како би ја премостиле празнината која ја чувствуваат по дипломирањето и започнувањето со работа. Крајната цел е преку совладување на овие вештини учесниците да бидат подобро подготвени, а со самото тоа посамоуверени и поконкурентни на пазарот на трудот. 

Курсот за практични правни вештини се спроведува во рамки на проектот „ Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото“  поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје.  

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.