Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен оглас за теренски правник во канцеларија на МЗМП во Шуто Оризари

Позиција: Теренски правник за период од девет месеци (Април 2023 / Декември 2023) со можност за продолжување

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните капацитети на младите правници, МЗМП се стреми за промоција и унапредување на принципот на владеење на правото и влијае на јавните политики преку подготовка на истражувања и анализи. МЗМП се стреми за општество во кое владеењето на правото е воспоставено а луѓето проактивно се борат за почитување на нивните основни слободи и права.

Образложение

МЗМП во партнерство со Канцеларијата на  УНХЦР во Скопје, спроведува работи на обезбедување на правна помош и советување на бегалци, лица под меѓународна заштита и лица бездржавјанство.

За потребите на канцеларијата на МЗМП во Шуто Оризари имаме потреба од теренски правник кој ќе биде дел од тимот на МЗМП.

Обврски и задолженија

Теренскиот правник ќе ја врши својата должност во согласност со работниот план и предвидените активности, но не подолго од 40 работни часа неделно, ќе работи под надзор и ќе известува на проектниот координатор. Теренскиот правник ќе работи во блиски работни односи со релевантните државни институции, локални невладини и меѓународни организации кои работат на горенаведените теми.

Опис на работно место

Работната поддршка на теренскиот правник  ќе вклучува, но нема да биде ограничена само на:

 • Теренски посети во Скопје и другите градови низ Македонија по потреба.
 • Обезбедување на правни информации, совети, поддршка и пополнување на поднесоци и формулари на бегалците, лицата под меѓународна заштита и лицата бездржавјанство;
 • Одржување на работни односи со државни институции и другите релевантни засегнати страни;
 • Редовна комуникација со координаторот на проектот и остантите колеги како и со канцеларијата на МЗМП во Скопје;
 • Други задачи кои што ќе се наведени од страната на МЗМП.

Квалификации

 • Универзитетска диплома од правен факултет;
 • Со или без работно искуство;
 • Познавање на ромски јазик
 • Поседување на возачка дозвола (Б) категорија
 • Способност за работа во мултикултурна и динамична средина;
 • Способност за комуникација и работа со ранливи категории на лица
 • Добро разбирање на основните аспекти на работа на терен во таква област;
 • Добри интерперсонални вештини;
 • Искуство во користење на MS Office и интернет алатки за известување/платформи се добредојдени;

Назначување/избирање

На теренскиот работник ќе му биде понуден договор за вработување со месечен нето плата во висина од 30 000 денари. Позицијата е со седиште во канцеларија на МЗМП во Шуто Оризари. Теренскиот правник самостојно обезбедува транспорт до работното место.

Апликација

Апликацијата се состои од кратка биографија и мотивациско писмо (на македонски јазик) кои треба да се испратат на contact@myla.org.mk најдоцна до 27.03.2023 година. Рокот се продолжува до 31.03.2023 година.

Само успешните апликанти ќе бидат контактирани и поканети на интервју.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.